کاربر: میهمان
با پزشکان معرفی شده در این سایت تماس بگیرید و مشکلات خود را مطرح نمایید  

درمان سرطان معده

روش های جراحی سرطان معده

جراحی سرطان معده

در مورد بسیاری از کسانی که سرطان معده دارند، جراحی اولین گام در درمان بشمار می آید. جراحی معده برای انجام موارد زیر انجام می شود:

 • برداشتن بخش سرطانی معده

 • برداشتن کل معده (در صورتی که سرطان به کل معده سرایت کرده باشد)

 • برداشتن غدد لنفاوی مجاور معده

 • تعیین وسعت سرطان

 • حذف کل سرطان در مراحل اولیه آن

 • بریدن و بیرون آوردن تومورهای کوچک از کبد

 • برداشتن بخشی از کبد اگر سرطان به آن سرایت کرده باشد

 • راحت تر شدن بیمار. مثلا اگر توموری مسیر معده را ببندد، می توان لوله کوچکی را وارد کرد تا شکافی از مری به سمت معده و یا روده کوچک ایجاد شود. این سبب می شود که بیمار بتواند بصورت معمولی غذا بخورد.

در برخی موارد، ممکنست که شیمی درمانی مقدم بر جراحی باشد تا بتوان تومور را کوچک کرد. پرتو درمانی را می توان در ترکیب با شیمی درمانی نیز بکار برد.

در اغلب موارد بیماران دارای سرطان معده، پس از جراحی تحت درمان های دیگری نیز قرار می گیرند. شیمی درمانی و پرتو درمانی و یا هردوی اینها به حذف یاخته های سرطانی پس از انجام عمل جراحی معده کمک می کند.

شیوه ای نو برای درمان سرطان معده با انجام جراحی

یکی از پیشرفته ترین درمان هایی که در برخی از مراکز درمان سرطان ارائه می شود، hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion است. از این روش شکافتن، برای درمان انواع پیشرفته سرطان معده استفاده می شود. تیم تخصصی تومورشناسی در ابتدا تومورهای شکم را برمی دارد. دوز بالایی از داروهای شیمی درمانی که استرلیزه و گرم شده است، به بخشی که بیشتر نیازمند درمان است، یعنی همان معده رسانده می شود. شیمی درمانی، یاخته های سرطانی باقیمانده را در اندام های مجاور و یا امعاء و احشاء نابود می کند. هنگامی که داروهای شیمی درمانی مستقیما به شکم اعمال می شود، سایر بخش های بدن از آن به دور می مانند و این می تواند عوارض جانبی شیمی درمانی را کاهش دهد.

بهبود کیفیت زندگی، مقایسه پیش از جراحی سرطان معده و پس از آن

در مراکز درمانی پیشرفته، پس از عمل جراحی با تغذیه ویژه، معالجات، مدیریت درد و دیگر معالجات، آرامش، تغذیه و قدرت بدنی بیمار حفظ خواهد شد.

عمل برداشتن بخشی از معده

اغلب اگر سرطان در بخش پایین معده باشد، عمل برداشتن بخشی از معده انجام می شود. هر چند گاهی که سرطان در بخش پایینی باشد نیز چنین عملی انجام می شود.

عمل برداشتن سرطان معده چگونه انجام می شود؟

اگر کسی یکی از مراحل سرطان معده را به شرح زیر داشته باشد، این عمل جراحی می تواند یک گزینه درمانی برای پزشکان باشد :

 • مرحله 0

 • مرحله 1A

 • مرحله 1B

 • مرحله II

اگر قرار باشد که عمل برداشتن معده بر روی بیمار انجام شود، او ابتدا تحت بیهوشی قرار می گیرید. این سبب می شود که درد زیادی را تحمل نکند. سپس جراح شکافی در شکم ایجاد می کند. جراح بخش سرطانی را برمی دارد. همچنین او غدد لنفاوی نزدیک به معده را برمی دارد و تعیین می کند که آیا سرطان به بخش های دیگر سرایت کرده است یا نه.

تومورشناسی که ممکنست در سالن جراحی حضور داشته باشد، غدد لنفاوی را آنالیز می کند تا معلوم شود که آیا سرطان وجود دارد یا نه. تومورشناس نتایج تومورشناسی را آماده می کند و جراح از روی آن هرمیزان از بافت سرطانی را که ممکن باشد، در خلال جراحی برمی دارد. براساس وسعت سرطان، دیگر اعضاء یا بافت های نزدیک به بخش سرطانی معده نیز ممکنست برداشته شوند، از قبیل طحال یا بخش هایی از مری یا روده کوچک.

هنگامی که جراح سرطان را برمی دارد، به معده دسترسی دارد. اگر بخش بالایی معده برداشته شود، جراح بخش پایینی را به روده کوچک متصل می کند. این سبب می شود که معده بتواند به عملکرد خود ادامه بدهد.

عمل برداشتن معده این ویژگی ها را دربردارد:

 • در روش همراه با بستری شدن، بیماران معمولا حدود یک هفته در بیمارستان بستری می شوند.

 • دوره ریکاروی ماه ها طول می کشد. ممکنست که بیمار یکی دو ماه نتواند به سر کار خود برگردد و تا حدود سه ماه نتواند فعلیت های روزانه خود را از سربگیرد.

 • ممکنست که پس از عمل برداشتن بخشی از معده نسبت به برداشتن کل معده، غذا خوردن آسان تر باشد.

عمل برداشتن کل معده

سرطان معده اغلب با برداشتن کل معده درمان می شود، این عمل، یک عمل جراحی پیچیده است و می تواند گزینه ای برای این موارد باشد:

 • بیمارانی که در هرمرحله ای از سرطان معده باشند، براساس اینکه بیماری آنها تا چه حد گسترده باشند.

 • سرطانی که از معده به فراتر از آن گسترش یافته باشد

 • وجود سرطان در بخش بالایی معده

جراح شکافی از زیر قفسه سینه تا ناف ایجاد می کند. او سپس معده، بافت چربی پیرامون معده و غدد لنفاوی مجاور را برمی دارد. یک تومورشناس فورا غدد لنفاوی را از بابت داشتن سرطان آنالیز می کند بنابراین تا جایی که ممکنست هنگام جراحی میزان بیشتری از بافت سرطانی برداشته می شود. ممکنست که تومورشناس نیاز به برداشتن طحال و بخش هایی از مری، لوزالمعده و امعاء و احشاء بیمار را نیز داشته باشد.

پس از برداشتن معده، جراح مری را به روده کوچک متصل می کند تا به نوعی کار معده انجام شود. این کار بیمار را قادر می سازد که بتواند عمل خوردن، بلع و گوارش را انجام دهد. بعلت ظرفیت محدود "معده جدید"، بیمار نیاز به این دارد که مقدار غذای کم تری را در وعده های غذایی بیشتری بخورد. به بیمار در باره مواد خوراکی که برای تغییرات انجام شده در سیستم گورشی او مناسب می باشد، آموزش داده خواهد شد.

عمل برداشتن کل معده حدود سه ساعت به درازا می کشد. اگر بیمار بخواهد این عمل بر روی او انجام شود، بایستی حداقل یک هفته در بیمارستان بستری شود. بیمار نیاز به این دارد که سه تا شش ماه دوره ریکاوری داشته باشد.

شیمی درمانی با HIPEC سرطان معده

در برخی از مراکز درمانی پیشرفته از HIPEC برای بیمارانی که سرطان های پیشرفته و پیچیده ای دارند، استفاده می شود.

HIPEC یک محلول شیمی درمانی گرم شده و استرلیزه است که مستقیما به شکم وارد می شود. این شیمی درمانی بلافاصله با جراحی دنبال می شود تا تومورهای قابل دید در درون شکم برداشته شوند. هدف از این کار رخنه در یاخته های سرطانی باقیمانده پس از جراحی و نیز نابود کردن آنها می باشد.

شیمی درمانی یک گزینه درمانی برای کسانی است که سرطان پیشرفته ای در شکم خود دارند بدون آنکه مشکلی در بیرون از شکم خود داشته باشند.

HIPEC ، شیمی درمانی را در درون شکم متمرکز می کند و جذب داروهای شیمی درمانی و میزان موفقیت آنها را بر روی یاخته های سرطانی بهبود می بخشد. در مقایسه با رساندن داروهای شیمی درمانی به گونه سنتی، HIPEC امکان استفاده از دوزهای بالاتر از این داروها را فراهم می سازد و چون شیمی درمانی به درون شکم محدود می شود، قرار گرفتن سایر بخش های بدن را در معرض داروها، به حداقل می رساند. این مورد به کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی کمک می کند.

عمل جراحی و سپس رساندن داروهای شیمی درمانی، شش تا 12 ساعت به درازا می کشد. پس از آن بیمار، شیمی درمانی سیستماتیک مرسوم را دریافت می کند.

ریشه کنی سرطان معده با پرتو درمانی

در مراحل پیشرفته سرطان معده، ممکنست که بیماری به دیگر بخش های بدن از جمله کبد گسترش یابد. پرتو درمانی ابزاری است که پزشکان از آن برای از بین بردن تومورهای کوچک در حال گسترش در کبد استفاده می کنند.

در خلال ریشه کنی به روش پرتو درمانی، پزشکان از اولتراسوند بهره می گیرند تا یک ابزار باریک سوزن مانند را در مرکز تومور کبد قرار دهند. سپس نوک این ابزار، انرژی الکتریکی (امواج رادیویی) از خود منتشر می کند که یاخته های سرطانی را گرم می کند و بدین وسیله آنها را نابود می کند.

ریشه کنی با بهره گیری از امواج رادیویی، کم تر از عمل جراحی ناراحت کننده و دردناک است. این روش را می توان از طریق پوست و یا در حین جراحی انجام داد. این روش می تواند برای بیمارانی که چندین تومور در کبد خود دارند و یا کسانی که قبلا تحت عمل جراحی سرطان قرار گرفته اند، درمان مناسبی باشد.

قطع بخش سرطانی کبد در اثر سرطان معده

معمولا سرطان معده در مراحل پیشرفته به کبد سرایت می کند. در برخی موارد ممکنست که عمل جراحی برای برداشتن بخش سرطانی کبد لازم باشد. این کار را می توان به روش عمل باز و یا با روش laparoscopic که کم تر مخرب است، انجام داد.

برای تعیین اینکه آیا عمل قطع و برداشتن کبد لازمست یا نه، باید به چندین عامل توجه کرد:

 • اگر تومورهای کبدی از نوع چند تایی، تومورهای کبدی بزرگ و تومورهایی در لایه های چند گانه کبد وجود داشته باشند، ممکنست که این تومورها را نتوان با جراحی برداشت.

 • بخش عمده ای از کبد باید باقی بماند تا کبد بتواند وظایف خود را انجام دهد.

 • شاید تومورهای کبدی نزدیک رگ های خونی را نتوان جراحی کرد. برای این کار، درمان های دیگری از قبیل "شیمی درمانی شریانی داخلی" یا "chemoembolization" ممکنست گزینه های مناسب تری باشند.

 • بیمارانی که ناراحتی کبدی دارند، معمولا نمی توانند برداشتن بخشی از کبد را تاب بیاورند.

هدف از عمل برداشتن کبد، جلوگیری از توسعه بیشتر بیماری می باشد.

شیمی درمانی برای سرطان معده

داروهای شیمی درمانی یا برای نابود کردن فوری یاخته های سرطانی استفاده می شود و یا از رشد و تولید مجدد آنها جلوگیری می کند.

چه هنگامی از شیمی درمانی برای درمان سرطان معده استفاده می شود؟

اغلب از شیمی درمانی برای بیمارانی استفاده می شود که سرطان از طریق دیواره معده آنها به دیگر بخش های بدنشان سرایت کرده است. در زیر مراحلی از بیماری را که معمولا با شیمی درمانی درمان می شود، می تواند دید :

 • مرحله IB از سرطان معده

 • مرحله II از سرطان معده

 • مرحله III از سرطان معده

 • مرحله IV از سرطان معده

شیمی درمانی، درمان مقدماتی برای سرطان معده است به ویژه هنگامی که بیماری به غدد لنفاوی دور از تومور، کبد، شش ها و استخوان ها نیز سرایت کرده باشد.

شیمی درمانی پیش از جراحی سرطان و پس از آن

در موارد خیلی خاص، ممکنست که شیمی درمانی پیش از عمل جراحی انجام شود که neoadjuvant therapy نامیده می شود. مثلا اگر چند تومور در بدن بیمار وجود داشته باشد ولی بیماری به کبد و دیگر اعضاء سرایت نکرده باشد، ممکنست که متخصص تومورشناسی، شیمی درمانی را مقدم بر جراحی بداند. شیمی درمانی neoadjuvant می تواند به کوچک شدن تومور کمک کند. می توان پرتو درمانی را در ترکیب با شیمی درمانی و به عنوان یک neoadjuvant therapy بکار برد.

شیمی درمانی که درپی جراحی سرطان معده انجام می شود، neoadjuvant therapy نامیده می شود. این روش را می توان در خلال درمان مرسوم هم انجام داد. این روش بنام chemoradiation (پرتو- شیمی) نیز معروف شده است. بیماران هر دو نوع درمان (پرتو درمانی و شیمی درمانی) را در یک دوره خاص می گیرند. این روش می تواند به نابود کردن یاخته های سرطانی باقی مانده پس از جراحی کمک کند.

شیوه برخورد با سرطان معده از نوع عود کننده

چون سرطان معده اغلب در مرحله دوم بیماری معلوم می شود، اینست که عودت کردن آن شیوع دارد. درمان سرطانی که عودت کرده است، شبیه به درمان مرحله چهارم آنست. اگر بیماری، سرطان معده عود کننده داشته باشد، چندین عامل را پیش از درمان او درنظر می گیرند که شامل موارد زیر است:

 • بیمار در زمان گذشته چه داروهای شیمی درمانی دریافت کرده است؟

 • این داروها چگونه دریافت شده اند؟

 • بدن بیمار تا چه اندازه واکنش خوبی به شیمی درمانی از خود نشان داده است؟

 • آیا بیمار تحت پرتو درمانی بوده است؟ اگر این گونه است، بدن او چه پاسخی به پرتو درمانی داده است؟

 • وضعیت تغذیه بیمار چگونه است؟

شیمی درمانی و دیگر معالجات برای درمان سرطان معده

در مراکز درمان سرطان، متخصصین تومورشناس، سرطان شما را بررسی می کنند تا تعیین کنند که چه تصوربرداری ها یا دیگر تست هایی ممکنست برای تشخیص درست و تعیین مرحله پیشرفت سرطان لازمست انجام شود.

متخصص تومور شناس در باره تشخیص بیماری با شما صحبت های مفصلی می کند و کمک می کند که گزینه های درمانی را درک کنید. اگر او شیمی درمانی را تجویز کند، نوع و دوره شیمی درمانی را که مورد نیاز شماست، تعیین می کند.

در خلال دوره درمان، اثرات شیمی درمانی از طریق تست های تصویربرداری از قبیل CT و اسکن PET و سی تی اسکن نشان داده می شود. همچنین آزمایش های خون نیز برای نشاگرهای تومور CEA و CA 19-0 و نیز دیگر تست های آزمایشگاهی بکار گرفته می شود. اگر بیماری در برابر درمان مقاومت کند و یا بیمار نتواند تاب بیاورد، متخصص مربوطه، درمان بکار گرفته شده را اصلاح می کنند و یا از شیمی درمانی متفاوتی بهره می گیرد.

داروهای شیمی درمانی و روش های نو برای رساندن آنها برای درمان سرطان معده

داروهای شیمی درمانی مربوط به سرطان معده

داروهای شیمی درمانی مورد استفاده در برخی از مراکز درمانی سرطان این ها هستند :

Fluorouracil (5-FU)*

Cisplatin

Epirubicin

Etoposide

Irinotecan

Capecitabine

Docetaxel

Oxaliplatin

* این دارو، متداول ترین داروی شیمی درمانی است که برای درمان سرطان معده از آن استفاده می شود.

متخصص برای تعیین داروی شیمی درمانی یا ترکیبی از داروها که برای نوع و مرحله پیشرفت بیماری مناسب تر است، کمک می کند.

FOLFOX که ترکیبی از کلسیم leucovorin ، fluorouracil و oxaliplatin است، ممکنست گزینه درمانی مناسبی برای تومورهای مربوط به مری باشد، نوعی تومور که مربوط به محل اتصال معده و مری است. این تومورها به مانند سرطان معده عمل می کنند.

روش های رساندن داروهای شیمی درمانی برای سرطان معده

تزریق وریدی: در این روش، شیمی درمانی سرطان معده از طریق تزریق وریدی انجام می شود. ابتدا سوزنی را در سیاهرگ دست بیمار فرو می کنند. سپس یک لوله پلاستیکی باریک را وارد می کنند و پس از آن سوزن را برمی دارند. شیمی درمانی از طریق یک لوله انجام می شود. داروهای شیمی درمانی به آهستگی به سیستم خون بیمار وارد می شود و در کل بدن گردش می کند.

تزریق CVC یا PICC

بیمار شیمی درمانی را بدون درد سوزن تزریق دریافت می کند، ممکنست که تومورشناس، جراحی با میل جراحی وریدی مرکزی (CVC) و یا جراحی با میل جراحی مرکزی کارگذاری شده (PICC) را توصیه کند. در این روش 30 دقیقه ای، یک لوله پلاستیکی در سیاهرگ داخل قفسه سینه (CVC) و یا درون بازو (PICC) کارگذاشته می شود. شکاف مربوط به لوله دقیقا در زیر پوست ایجاد می شود. از این طریق داروهای شیمی درمانی وارد می شود.

شیمی درمانی موضعی

با شیمی درمانی موضعی مربوط به سرطان معده، داروهای مربوطه به همان منطقه خاص از بدن رسانده می شود. در برخی موارد به هنگامی که سرطان به کبد گسترش یافته است، این درمان می تواند مناسب باشد.

معالجات شیمی درمانی که در برخی از مراکز درمانی پیشرفته ارائه می شوند، عبارتند از :

 • Hyperthermic Intraperitoneal Chemoperfusion (HIPEC) (که به شکم داده می شود)

 • Intra-Arterial Chemotherapy (برای سرطانی که به کبد سرایت کرده است)

 • Chemoembolization (برای سرطانی که به کبد سرایت کرده است)

جلوگیری از تاثیر عوارض جانبی شیمی درمانی سرطان معده

در عین حالی که شیمی درمانی سرطان معده برخی عوارض جانبی دارد، داروها و معالجاتی نیز برای چیره شدن بر این عوارض در دسترس می باشند. این عوارض عبارتند از :

 •  کاهش اشتها

 • زخم دهان

 • تهوع

 • استفراغ

 • اسهال

 • کوفتگی

 • تنگی نفس

 • بیماری عصبی نوروپاتی (کرختکی یا احساس سوزن سوزن شدن در دست ها یا پاها)

 • ریزش موی سر

تلاش می شود که تا حد امکان از بروز عوارض جانبی شیمی درمانی جلوگیری شود. مثلا داروهایی تجویز می شود تا آثار تهوع و استفراغ را از بین ببرد. همچنین روش هایی طبیعی تجویز می شود تا از عوارضی از قبیل زخم دهان، اسهال و بیماری نوروپاتی جلوگیری شود.

برش مولکولی تومور سرطان معده

شیمی درمانی برای سرطان معده

در مراکز درمانی پیشرفته از برش مولکولی برای این کار استفاده می شود که معلوم شود کدام داروهای شیمی درمانی ممکنست برای درمان تومور، بهترین گزینه باشد.

اگر بیمار تومور خشک داشته باشد، نمونه ای از بافت را با بیوپسی یا جراحی برمی دارند و آن را از بابت آنزیم ها، پروتئین ها و ژن ها تست می کنند تا معلوم شود چه معالجاتی احتمالا موثر خواهند بود.

با مقایسه اطلاعاتی که از تومور بدست می آید و نیز داده هایی که از هزاران بررسی بالینی حاصل شده است، برش مولکولی تومور تهیه می شود که کمک می کند درمان های موثر شناسایی شوند و اطلاعات بهتری برای تهیه طرح درمانی سرطان معده هر بیمار بدست آید.

شیمی درمانی داخلی سرخرگی برای سرطان معده

در برخی مراکز درمان سرطان، شیمی درمانی داخلی سرخرگی برای سرطانی که به کبد سرایت می کند، ارائه می شود.

در مراحل پیشرفته سرطان معده، ممکنست بیماری به کبد سرایت کند. در مراکز درمانی پیشرفته، گزینه های متعددی برای درمان تومورهایی که به کبد سرایت می کنند، عرضه می شود. شیمی درمانی داخلی سرخرگی، روشی برای ارائه شیمی درمانی برای تومورهایی در کبد می باشد که با جراحی قابل برطرف شدن نیستند.

در این روش یک رادیولوژیست در ابتدا از ابزارهای تصویربرداری پیشرفته برای تهیه نقشه ای از رگ های خونی استفاده می کند. در این روش که کم ترین خسارت را به همراه خود دارد، رادیولوژیست لوله ای باریک و قابل انعطاف را به شریان ران بیمار در بالای ساق پای او وارد می کند. سپس ماده رنگی تزریق می شود. ماده رنگی مخصوص به رادیولوژیست امکان آن را می دهد که سیستم پیچیده رگ ها را با تصویربرداری کامپیوتری یا سی تی اسکن و یا عکس برداری با پرتو ایکس ببیند.

هنگامی که سی تی اسکن ها انجام می شود، تصاویر در مونیتور مجاور نشان داده می شوند. از این تصاویر برای هدایت دقیق لوله در رگ های خونی استفاده می شود. میله در شاهرگ آئورت ( بزرگ ترین شریان قلب) به شریان کبدی بالا برده می شود، شریانی که خون را به کبد می رساند.

سپس مواد شیمی درمانی از طریق لوله تزریق می شود تا به تومور کبدی برسد. چون شیمی درمانی در درون تومور متمرکز می شود، یاخته های سرطانی از بین می روند و به یاخته های سالم کم ترین آسیب می رسد.

درمان دارویی هدفمند برای سرطان معده

درمان دارویی هدفمند بر روی یاخته های سرطانی تمرکز می کند و می توان از آسیب رساندن به یاخته های سالم جلوگیری شود.

شیمی درمانی برای سرطان معده

در برخی مراکز درمانی پیشرفته، از معالجات جدیدی برای مبارزه با سرطان معده استفاده می شود که این شامل درمان دارویی هدفمند نیز می باشد. در این نوع درمان، داروها یا مواد دیگری برای جلوگیری از رشد، تقسیم و گسترش یاخته های سرطانی بکار برده می شوند.

در مقایسه با شیمی درمانی، درمان داوریی هدفمند، عوارض جانبی کم تری دارد و این بدان علت است که شیمی درمانی بر کل بدن تاثیر می گذارد که این تاثیر گذاری، یاخته های سالم را نیز در برمی گیرد.

Herceptin Trastuzumab برای سرطان معده

تقریبا 20 درصد از بیمارانی که سرطان معده پیشرفته دارند، دارای بیماری عامل رشد receptor 2 (HER2) می باشند. این بدان معناست که تومورهای معده نوعی از ژن را دارا هستند که شبیه سازی می کند تا یاخته ها رشد کنند و سرطانی شوند.

در مراکز درمانی پیشرفته، تومورها از بابت HER2 تست می شوند. اگر نتیجه تست های تومور مثبت باشد، ممکنست تومورشناس، درمان داوریی هدفمند Herceptin را به عنوان بخشی از طرح درمانی برای بیمار توصیه کند. Herceptin یا trastuzumab پادتنی است که ژن HER2 را هدف می گیرد و رشد و گسترش یاخته های سرطانی را کند می کند و یا آن را متوقف می کند.

این روش اخیرا به مدت بیش از یک دهه برای درمان سرطان پستان بکار رفته است. این روش در ترکیب با شیمی درمانی در مورد سرطان معده نیز بکار می رود. اما در بیشتر موارد، این درمان را می توان به تنهایی نیز بکار برد.

پرتو درمانی برای سرطان معده

شیمی درمانی برای سرطان معده

براساس نوع سرطان معده بیمار و وسعت آن، می توان طرح درمانی مورد نیاز را تهیه کرد. انواعی از سرطان معده که با پرتو درمانی درمان می شوند این ها هستند :

 • Adenocarcinoma مربوط به معده

 • غدد بافت لنفاوی معده

در بیشتر موارد، پرتو درمانی سرطان معده بوسیله دستگاه پیشرفته ای در بیرون از بدن انجام می شود. شکل های گوناگونی از این نوع وجود دارد از قبیل IMRT و TomoTherapy.

پرتو درمانی می تواند در موارد زیر کمک کند :

 • نابود کردن یاخته های سرطانی که پس از جراحی سرطان معده باقی می مانند

 • کوچک کردن تومورها

 • تسکین درد

 • توقف خون ریزی

 • کاهش ریسک برداشتن بخش سرطانی

بسیاری از بیماران پس از جراحی سرطان معده – که درمان مقدماتی می باشد- ناگزیرند که پرتو درمانی را تحمل کنند. پرتو درمانی را می توان به تنهایی و یا در ترکیب با شیمی درمانی بکار برد. اگر توصیه شود که هر دوی این درمان ها بکار روند، ممکنست موارد زیر درنظر گرفته شود :

 • پرتو درمانی در خلال دوره شیمی درمانی

 • پرتو درمانی حداقل پنج روز در هفته به مدت تقریبی پنج هفته

 • در بعضی از روزها هر دو درمان بکار می رود

پرتو درمانی پیشرفته برای سرطان معده

با استفاده از سیستم های پرتو درمانی پیچیده، تومور هدف گیری می شود و در عین حال از بافت سالم محافظت می شود. شکل های پیشرفته ای از IMRT (intensity modulated radiation therapy یا پرتو درمانی با شدت تعدیل شده). این سیستم ها از کلیه ها، لوزالمعده و ستون فقرات محافظت می کنند.

برای بیماری هایی که به کبد سرایت می کند، TheraSphere که یک نوع داخلی پرتو درمانی می باشد و می تواند به عنوان یک گزینه درمانی مطرح باشد.

چگونه با عوارض جانبی پرتو درمانی سرطان معده برخورد کنیم؟

پرتو درمانی برای سرطان معده می تواند عوارض جانبی از قبیل تهوع، استفراغ، کسالت و کاهش اشتها به همراه داشته باشد. در مراکز درمانی پزشکان کمک می کنند تا بیمار بتواند از عهده عوارض جانبی برآید. مثلا می توان درمان های طبیعی مثلا مکمل های گیاهی را برای رویارویی با تهوع بکار برد. همچنین غذاهایی به بیمار داده می شود که او را در برابر عوارض درمان تقویت می کند.

 

پرتو درمانی با شدت تعدیل شده (IMRT) برای سرطان معده

IMRT یاخته های سرطانی را که پس از جراحی باقی می مانند، از بین می برد.

پرتو درمانی با شدت تعدیل شده برای سرطان معده

پرتو درمانی با شدت تعدیل شده (IMRT) یکی از شکل های تابش است که در برخی مراکز درمانی پیشرفته از آن استفاده می شود. IMRT کمک می کند تا یاخته های سرطانی که در درون یا نزدیکی بافت سرطانی وجود دارند، از بین بروند ضمن این که تا حد امکان به بافت سالم آسیبی نرسد.

در برخی مراکز، برای درمان با استفاده از IMRT از فناوری پیشرفته ای سه بعدی استفاده می شود. برای این کار از یک شتاب دهنده خطی بسیار پیشرفته استفاده می شود. این دستگاه شدت تابش را نیز کنترل می کند. دوزهای بالایی از تابش بر روی تومور متمرکز می شود ضمن اینکه اعضاء سالم مجاور از تابش پرتوها در امان می مانند.

IMRT اغلب با IGRT همراه می شود که دقت و صحت کار را بهبود می بخشد. با IGRT تصویر برداری های داخلی از قبیل سی تی اسکن پیش از آغاز درمان انجام می شود. IGRT برای بخش هایی از بدن مانند معده که احتمال تکان خوردن دارند، دارای اهمیت است.

Trilogy برای معده

در برخی مراکز درمانی پیشرفته، یکی از سیستم های درمانی پیچیده، Varian’s Trilogy است. این ابزار برای تابش های دقیق بکار می رود و از آسیب رساندن به لوزالمعده، کلیه ها و دیگر بافت های سالم نزدیک به معده جلوگیری می کند. این روش نسبت به پرتو درمانی عادی چندین مزیت دارد :

قابلیت های چند گانه: تیم درمانی می تواند پرتو درمانی با شدت تعدیل شده با بهره گیری از "تابش هوشمند" بکار برد و تصویر هدف گیری شده دینامیکی (IGRT) را با دستگاه تهیه کند.

فناوری RapidArc : سیستم به میزان 360 درجه دور شما می چرخد تا از زوایای گوناگون، دوز بهینه ای از پرتوها را به تومور بتاباند.

تصویربرداری بلا درنگ: تیم پزشکی حرکت تومور را مونیتور می کند تا از تنظیمات سیستم برای درمان تومور مطمئن شود.

سرعت درمان: بیمار زمان کم تری را برای پرتو درمانی صرف می کند چون تابش Trilogy در مقایسه با برخی از انواع پرتو درمانی بسیار سریع و کارآ است.

TomoTherapy برای سرطان معده

TomoTherapy از IMRT استفاده می کند. این روش از تصویربرداری سه بعدی کامپیوتری به همراه ابزارهای پیچیده برای پرتو درمانی استفاده می کند.

اسکنر CT با سیستم داخلی مربوط به پرتو درمانی سازگار شونده کاملا یکپارچه TomoTherapy (HI-ART) ، شکل واقعی و موقعیت تومور را چند دقیقه پیش از آغاز درمان تائید می کند. اگر تومور حرکت کرده باشد یا شکل و سایز آن از زمان آخرین TomoTherapy تغییر کرده باشد، سیستم تنظیم خواهد شد. این سبب می شود که تابش بدون تاثیر گذاری بر روی اعضاء و بافت های مجاور (از قبیل لوزالمعده، کلیه ها و ستون فقرات ) انجام شود.

مانند قابلیت های RapidArc بر روی Varian’s Trilogy ، درمان TomoTherapy تومورهای دور از دسترس را از همه زوایا هدف می گیرد. دستگاه به اندازه 360 درجه دور بیمار می چرخد تا بتواند این کار را انجام دهد.

شدت و راستای پرتوهای تابشی TomoTherapy را می توان در خلال کار بهبود بخشید. این روش تومورها را لایه به لایه مورد درمان قرار می دهد.

این روش می تواند گزینه هایی برای سرطان معده ارائه دهد که دوزهایی با تولرانس ماکزیمم داشته باشد. در مورد بیمارانی که عمل برداشتن معده را داشته اند، این درمان می تواند ایده آل باشد.

TheraSphere برای سرطان معده

TheraSphere یک نوع درمان ابتکاری و نو برای سرطانی است که به کبد سرایت کرده باشد. در این روش، تومورها با شیشه های میکروسکوپی دارای مواد رادیواکتیو هدف قرار می گیرند.

درمان ThereSphere برای سرطان معده گسترش یافته

در مراحل پیشرفته و یا برداشتن معده، ممکنست که بیماری به کبد گسترش یابد. در برخی موارد، سرطان موجود در کبد را نمی توان با جراحی برداشت. براساس وسعت سرطان، عملکرد کبد و دیگر عوامل، یک گزینه می تواند درمان با TheraSphere باشد. این روش در برخی از مراکز درمانی پیشرفته سرطان، در دسترس می باشد.

در این روش از شیشه های میکروسکوپی برای ارائه پرتو درمانی به تومورهای کبدی استفاده می شود. مهره هایی با قطر حدود یک سوم قطر موی انسان با مواد رادیواکتیو جاسازی شده اند که یاخته های سرطانی کبد را هدف می گیرد. درمان از طریق لوله ای که در رگ خونی اصلی کبد قرار می گیرد، انجام می شود تا از تغذیه شدن تومور جلوگیری شود. این روش کم ترین آسیب را به بافت سالم کبد می زند.

تغذیه مربوط به سرطان معده

هیچ دو بیمار دارای سرطان معده وجود ندارند که بیماری کاملا یکسانی داشته باشند. چون مقدار غذایی که هر بیمار می تواند بخورد متفاوت است، تلاش می شود که تغذیه مناسب برای هر بیمار مشخص شود.

تغذیه بیمارانی که جراحی سرطان معده داشته اند

اگر بیمار تحت عمل جراحی بوده باشد، ممکنست نیاز به تغذیه روده ای داشته باشد (که مثلا از طریق یک لوله انجام می شود). این نوع تغذیه بیمار را قادر می سازد که تغذیه مناسبی داشته باشد و از سوء تغذیه او جلوگیری شود.

لوله تغذیه می تواند موقتی و یا دائمی باشد. چندین هفته بعد معلوم می شود که بیمار تا چه زمانی نیاز به این لوله دارد و این بستگی به آن دارد که عمل هضم بخوبی انجام می شود و یا نه و آیا بیمار می تواند از راه دهان تغذیه شود یا خیر.

برای کار گذاشتن لوله تغذیه، پزشکان ابتدا تا جایی که ممکنست سرطان را خارج می کنند. براساس وسعت عمل جراحی (که همه یا کل معده برداشته شده باشد)، پزشک لوله را در معده و یا روده کوچک وارد می کند. لوله از طریق پوست امتداد می یابد بنابراین فقط ترکیبات غذایی خاصی را می توان از آن عبور داد (مثلا مخلوطی مایع از ویتامین ها، پروتئین، کربوهیدرات ها و چربی). پزشکان در باره تغذیه از راه لوله، آموزش لازم را به بیمار می دهند و اینکه چگونه او باید از این لوله مراقبت کند.

کمک کردن به سازگاری با تغییرات در سیستم گوارش

اگر بیمار عمل برداشتن کل معده را داشته باشد، ناگزیر است که الگوی تغذیه خود را عوض کند. ممکنست سیستم گوارش هنوز کار کند ولی قابلیت ذخیره کمی را خواهد داشت. برنامه غذایی مناسب به بیمار کمک می کند تا بتواند این تغییرات را تحمل کند. متخصص تغذیه به بیمار کمک می کند که بداند چه غذاهایی برای هضم او آسان تر می باشند و نیز آنکه مقادیر کم تری از غذا را در تعداد دفعات بیشتر بخورد.

تغذیه با لوله ای در سیاهرگ یا قفسه سینه

در مورد برخی بیماران، مناسب ترین گزینه می تواند استفاده از یک لوله باشد که در سیاهرگ بازو و یا قفسه سینه کار گذاشته می شود. با این لوله می توان مخلوط مایعی از ویتامین ها، مواد معدنی، پروتیئن، کربوهیدرات ها و چربی ها را دریافت کرد. ممکنست نوع این مواد برای بیماران گوناگون متفاوت باشد.

تغذیه بیمارانی که شیمی درمان و یا پرتو درمان داشته اند

بسیاری از بیماران دارای سرطان معده حس پر بودن شکم را دارند حتی اگر کم تر از حد عادی غذا بخورند. این هنگامی رخ می دهد که توموری معده را تحت فشار بگذارد.

بیمارانی که پیش از جراحی، پرتو درمانی و یا شیمی درمانی داشته اند تا بتوان تومور آنها را کوچک کرد، سیری زودرس خواهند داشت. در مورد بیمارانی که نمی توانند عمل جراحی داشته باشند، این احساس نگران کننده است.

اگر بیماری احساس سیری زودرس داشته باشد، پروتئین غذای او را به بیشترین میزان می رسانند.

پشتیبانی تغذیه ای

نیازهای تغذیه ای بیمار کنترل می شود. تغذیه مداوم و ساپورت بیمار از نظر سوخت و ساز برای کاهش عوارض جانبی درمان سرطان از قبیل کاهش اشتها و کاهش وزن انجام می شود. در این رابطه، این موارد در مراکز درمانی انجام می شوند :

تعیین گزینه های تغذیه ای که کم ترین احتمال سوء تغذیه را در پی دارد.

توجه بر روی موارد تغذیه ای. مثلا می توان مکمل هایی از قبیل آنزیم های لوزالمعده را تجویز کرد که بتواند گوارش را بهبود دهد.

تعیین غذاهایی که هضم آنها آسان است. مثلا هضم غذاهای سرخ شده سخت است. اگر خوراک مورد علاقه بیمار، مرغ سرخ شده است، می توان غذایی شبیه به آن مثلا مرغ تنوری به او داد.

غذاهایی که تهوع را به حداقل می رساند. زنجبیل در غذا می تواند به این کار کمک کند.

کمک به انتخاب برنامه غذایی درست پس از درمان

متخصص تغذیه پس از درمان سرطان به بیمار کمک می کند که برنامه غذایی پیشرفته تری داشته باشد و اینکه در دفعات بیشتری غذا بخورد.

مدیریت درد برای سرطان معده

میزان دردی که هر بیمار تحمل می کند، متفاوت است و بدین دلیل است که در مراکز درمانی پیشرفته سرطان، به مدیریت درد توجه ویژه ای می شود. در این رابطه موارد زیر انجام می شود :

 • آموزش در باره دردی که دچار آن هستید

 • تلاش برای دقت در مورد منبع درد

 • تعیین شدت درد

 • بحث در باره توصیه های ممکن با توجه به مدیریت درد

 • آموزش به بیمار و نزدیکان او در باره توصیه های مربوط به مدیریت درد

اگر درد بیمار ادامه داشته باشد، می توان دوز درمان را تغییر داد و یا روش متفاوتی را برای کنترل درد او بکار برد.

تجویز برای درد

می توان تجویزات ضد درد را بکار برد و یا از داروهایی که به کنترل درد کمک می کنند، بهره گرفت. این تجویزات بایستی با استفاده از روش های زیر انجام شود :

 • درون وریدی

 • پمپ های نصب شده برای کنترل درد

 • روش بیرونی

 • Epidural

 • مقعدی

 • موضعی

 • تکه ای

عصب از بابت درد سرطان معده مسدود می شود

دو روش مسدود کردن عصب برای مدیریت درد سرطان معده متداول است :

 • مسدود کردن شبکه عصبی Celiac – این رویه به منظور کاهش درد مزمن در بالای شکم می باشد. در این روش، احساس درد در دسته اعصاب و اطراف معده، کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، کلیه ها و شکم از بین می رود.

 • مسدود کردن شبکه عصبی Hypogastric – این مسدود کردن به پایین شکم و نزدیک به بالای لگن خاصره تاثیر می گذارد. این روش می تواند از درد در مثانه و پایین شکم جلوگیری کند. در مردان این روش می تواند درد را در بیضه ها، آلت تناسلی و پروستات کاهش دهد. در زنان با این روش می توان درد را در رحم، تخمدان ها و واژن به حداقل رسانید.

برای هر یک از این دو روش، باید یک متخصص بیهوشی، داروی بیحسی موقت به محل تزریق کند. اگر این بیحسی موقت به درستی عمل کند، یک محلول دیگر برای از بین بردن دائمی درد تزریق خواهد شد. این مسدود کردن دراز- مدت عصب، اعصاب را از بین می برد و در نتیجه از احساس درد در آن منطقه از شکم جلوگیری خواهد شد.

بیماران دارای سرطان معده ممکنست با هر یک از روش های بالا از درد رهایی یابند؛ رهایی از درد ممکنست روزها، هفته ها و یا ماه ها ادامه داشته باشد (که این بستگی به واکنش بدن به مسدود کردن عصب دارد).

شکل های دیگر رهایی از درد

در مراکز درمانی پیشرفته، روش های دیگری نیز برای رهایی از درد وجود دارد که از قرار زیر می باشد :

 • روش ماساژ ستون فقرات

 • طب سوزنی

 • Auriculotherapy

 • ماساژ درمانی

 • فیزیوتراپی

 • تصویرسازی هدایت کننده

 • تمدد اعصاب ذهنی- بدنی

تجویز Naturopathic برای سرطان معده

در مراکز درمانی به روش های گوناگونی از بروز عوارض جانبی ناشی از درمان سرطان جلوگیری می شود.

تجویز Naturopathic برای بیماران دارای سرطان معده

برای کنترل عوارض جانبی از تجویز دارو، ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و گیاهان استفاده می شود. معالجات طبیعی تجویز شده با نیاز بیماران سازگاری داده می شود. این معالجات با درمان مرسوم برای سرطان معده پیوند داده می شود.

تهیه یک طرح درمانی طبیعت گرایانه (naturopathic) متناسب با نیاز بیمار

شما می توانید به عنوان یک بیمار، با یک تومورشناس طبیعت گرا مشاوره کنید تا طرح درمانی طبیعت گرایانه ای متناسب با شرایط شما تهیه کند. می توانید یک ارزیابی مشروح در باره نقش طب طبیعی در درمان خود داشته باشید. درمان های طبیعی که برای به حداقل رساندن عوارض جانبی جراحی سرطان معده، شیمی درمانی و پرتو درمانی وجود دارد، به شما ارائه خواهد شد.

طب naturopathic چگونه در خلال درمان سرطان معده به بیمار کمک می کند؟

بیشتر مواقع کسانی که زیر درمان سرطان معده بوده اند، دچار مشکل در بلعیدن (Dysphagia) می باشند. تهوع و درد نیز دیگر عوارض جانبی هستند که بیماران با آن روبرو می شوند.

Dysphagia- تومورشناس naturopathic می تواند مکمل هایی را تجویز کند که بیمار بتواند آن ها را به شکل هایی که جویدن آن برایش آسان تر است، استفاده کند، از قبیل مایعات، پودرها و نیز قرص هایی که در زیر زبان حل می شوند. او می تواند خوراک هایی نرم و دلپذیر را پیشنهاد کند که بیمار بتواند مکمل های غذایی تجویز شده را با آن بیامیزد، مانند ماست، پودینگ و مواد پروتیئن دار. این موضوع به بیمار کمک می کند تا بتواند نیازهای غذایی خود را برآورده سازد و ویتامین ها و نیز مواد معدنی مورد نیاز خود را دریافت کند. همچنین می توان روش هایی را به بیمار توصیه کرد تا به کمک آن مشکل بلع خود را برطرف کند.

تهوع- معالجات naturopathic گوناگونی وجود دارد که می توان برای برطرف ساختن تهوع توصیه کرد. مکمل های naturopathic و گیاهی شامل فرآورده های ساخته شده از زنجبیل (مثل کپسول، آب نبات، چای) می تواند برای این منظور مفید باشد. اگر بیمار قادر به خوردن و آشامیدن با دهان نباشد، می توان قرص های ضد تهوع به او داد تا آن را زیر زبانش بگذارد. طب سوزنی نیز درمانی طبیعی است که برای غلبه بر تهوع از آن استفاده می شود.

درد- تومورشناس naturopathic ممکنست آب درمانی در خانه را برای بیمار تجویز کند (که شامل آب داغ و آب سرد می باشد) تا به کاهش التهاب کمک کند و گردش خون بهتر انجام شود که این خود سبب کاهش درد می شود. گاهی درمان با روغن کرچک نیز می تواند تجویز شود. پارچه ای که در روغن کرچک خیسانده شده و معمولا گرم است، به بدن مالیده می شود. روغن کرچ از راه پوست جذب می شود و به کاهش التهاب و نیز نشانه های درد کمک می کند.

معالجه naturopathic ، پیش از جراحی سرطان معده و پس از آن

اگر بیمار تحت جراحی سرطان معده قرار گیرد، معالجه naturopathic ، پیش از جراحی سرطان معده و پس از آن به او ارائه خواهد شد. درمان های طبیعی که شرح داده شد، می تواند بیمار را برای جراحی آماده کند و نیز جراحت وی را بهبود بخشد. همچنین این معالجات می تواند درد و خون ریزی و کبودی پس از جراحی را کاهش دهد.

کمک به کنار آمدن با شیمی درمانی سرطان معده

شیمی درمانی بخشی از معالجات سرطان معده می باشد، تومورشناس naturopathic می تواند چندین درمان طبیعی را پیشنهاد کند که برای جلوگیری و یا کاهش عوارض جانبی بشرح زیر هدف گذاری شده اند :

زخم دهان- شستشوی دهان با پودر L-glutamine مخلوط شده با آب و یا نمک پخت و پز، می تواند از زخم دهان جلوگیری کند و یا آن را کاهش دهد.

اسهال- با توجه به علت اسهال، معالجات طبیعی گوناگونی را می توان تجویز کرد که شامل کپسول های ذغال چوب، تجویز دارو و L-glutamine می باشد.

سندروم دست و پا- ویتامین های B معمولا برای رویارویی با عوارض جانبی استفاده می شود. لوسیون ها و کرم های موضعی را می توان برای کمک به جلوگیری از سندورم دست و پا استفاده کرد.

بیحسی و سوزن سوزن شدن- ویتامین B و L-glutamine ممکنست سبب جلوگیری از naturopathy و یا آسیب به سیستم عصبی شود. در این صورت می توان معالجات طبیعی اضافه ای را پیشنهاد داد.

کاهش عوارض جانبی پرتو درمانی سرطان معده

عوارض جانبی پرتو درمانی سرطان معده شامل تهوع و نیز التهاب بخشی از بدن می باشد که تابش بر آن اثر گذاشته است. این عوارض جانبی را می توان به روش های زیر کنترل کرد :

 • گیاهان ضد التهاب

 • Homeopathics

 • فرآورده های ساخته شده از زنجبیل

 • طب سوزنی

توصیه های naturopathic برای بهبود بیمار

بیشتر کسانی که سرطان معده دارند با چالش های سلامتی در ارتباط با چاقی، کشیدن سیگار و استفاده از الکل روبرو می شوند. برای اینکه به بیمار کمک شود که در خلال درمان سرطان و پس از آن، زندگی سالم تری داشته باشد، موارد زیر انجام می شود :

 • پیشنهادهایی داده می شود مبنی بر اینکه چگونه برنامه غذایی بهتری انتخاب شود (مثلا افزودن مقدار میوه و سبزیجات، اصلاح میزان غذایی که بیمار می خورد).

 • روش های طبیعی برای ترک سیگار

بهداشت ذهنی- جسمی و گروه های مشاوره و پشتیبانی برای سرطان معده

بهداشت ذهنی- جسمی برای بیماران دارای سرطان معده

اگر شما دچار سرطان معده هستید، ممکنست احساس غم، ترس و نا امیدی داشته باشید. در مراکز پیشرفته درمان سرطان، در این رابطه کمک های زیر انجام می شود :

 • رویارویی با احساسات خود در این زمینه

 • بدست آوردن دوباره نگرش مثبت

 • رویارویی با ناراحتی های روحی و احساسی که از سرطان معده و نیز معالجات آن بوجود می آید

متخصصین می توانند در خانه هم شما را ببینند و مشاوره های روانشناسی در اختیارتان قرار دهند. همچنین با گروه های پشتیبانی تماس داشته باشید تا از نظر احساسی، تعادل کافی داشته باشید تا بتوانید قدرت کافی را برای تحمل معالجات را داشته باشید.

گروه های مشاوره و پشتیبانی برای سرطان معده

کنار آمدن با ترس، اضطراب و نگرانی در خلال درمان سرطان

شما می توانید در ملاقات هایی که با تیم درمانی خود دارید، جلسات مشاوره با معالج ذهنی- بدنی نیز داشته باشید. او شما را تشویق می کند که احساسات خودتان را در باره هر چیزی که در ذهن دارید، بیان کنید. اگر بخواهید در باره تشخیص، درمان، عوارض جانبی بیماری و غیره صحبت کنید، او به سخنان شما گوش می دهند. برخی از عناوینی که ممکنست بخواهید در باره آن گفتگو کنید، اینها هستند :

 • ارتباط با همسر و دیگر اعضاء خانواده

 • استرس در باره شغل خودتان، کاهش توانایی برای کار کردن و مشکلات مربوط به بیمه

 • احساس اینکه برای انجام کارهایی که همیشه انجام می دادید، خسته و ناتوان هستید

 • نگرانی در باره هزینه های درمان، مشکلات بیمه ای و دیگر فشارهای مالی

تیم مراقبت ذهنی- جسمی می تواند در رویارویی با نگرانی هایی که بیشتر بیماران دارای سرطان معده با آن روبرو هستند، کمک کند که این شامل موارد زیر است :

 • ترس از اینکه درمان ناگوار باشد و عوارض جانبی شدیدی داشته باشد

 • ترس از اینکه درمان بخوبی اثر نکند

 • ترس از گسترش سرطان در بدن

 • ترس از لوله غذا رسانی

 • ترس از اینکه دیگر نمی توانید از غذاهای مورد علاقه خودتان لذت ببرید

همچنین به شما کمک می شود که با مواردی مانند موارد زیر رودررو شوید :

 • کاهش میزان سلامتی

 • کم شدن از میزان خواب در اثر درد

 • کاهش علاقه به فعالیت های فیزیکی

 • کم شدن روابط اجتماعی با خانواده و دوستان در هنگام غذا خوردن (چون ممکنست ناگزیر به خوردن غذاهای متفاوتی باشید و یا لازم باشد که از لوله غذارسانی استفاده کنید)

درخلال جلسات مشاوره، مکانیسم هایی را فرا خواهید گرفت که بر روی آرامش و نیز تقویت شما متمرکز شده اند. این مکانیسم ها می تواند در موارد زیر به شما یاری رساند :

 • کاهش ضربان قلب، سفتی ماهیچه ها و نیز کم کردن تشویش شما

 • کاهش نشانه هایی مانند درد، تهوع و نگرانی

 • بهبود کیفیت خواب شما

گروه های ذهنی- جسمی، مشاوره ها و خدماتی از قبیل موارد زیر در مراکز درمانی پیشرفته به شما ارائه می شود :

گروه های پشتیبانی از بیماران

کلاس هایی برای مدیریت استرس، تکنیک های تمدد اعصاب، موضوعات مربوط به سرطان در زنان و دیگر موارد

خنده درمانی

توانبخشی مربوط به سرطان معده

توانبخشی بیمار می تواند به تقویت جسمانی او کمک کند تا بهتر بتواند درمان هایی از قبیل شیمی درمانی را تحمل کند و به مشارکت در فعالیت های روزانه خود ادامه دهد.

توانبخشی مربوط به سرطان معده

در مراکز درمانی سرطان، توانبخشی بخش مهمی است. معالجات توانبخشی به صورت یک به یک با بیماران انجام می شود و به آنها کمک می کند تا نیرو و پایداری خود را دوباره بدست آورند. این معالجات، تحرک بیمار را بهبود می بخشد و موارد غیر طبیعی را به حداقل می رساند.

برخی از چالش های جسمانی که بیماران دارای سرطان معده با آن دست به گریبان هستند، عبارتند از :

 • درد

 • کوفتگی

 • حالت های بدن به هنگام نشستن و ایستادن

 • دشواری حرکتی ناشی از ناراحتی در شکم

 • مشکل در تنفس دیافراگمی

 • مشکل در فعالیت های روزمره

یک متخصص توانبخشی می تواند با شما کار کند تا برنامه ورزشی متناسب برای شما تهیه کند و آموزش های لازم حرکتی به شما داده شود. اهداف توانبخشی مورد نیاز شما عبارتند از :

 • آموزش تنفس دیافراگمی (شکمی)

 • تمرینات مربوط به چگونگی توزیع وزن به گونه ای متداول برای کاهش ناراحتی های شکمی

 • به حداقل رساندن کوفتگی، استرس و افسردگی

 • بهبود کلی حرکات بدن

 • بهینه کردن عملکرد جسمانی شما

 • افزایش سیستم ایمنی بدن

همچنین حفظ انرژی و تکنیک های ساده سازی به شما آموزش داده می شود که بتوانید فعالیت های خودتان را بدون احساس خستگی زیاد انجام دهید. درد و ناراحتی مربوط به ورم را می توان کاهش داد، ورمی که در اثر مایع زیاد در شکم یا بافت دیگر بخش های بدن ایجاد می شود. متخصص توانبخشی می تواند از تکنیک های ماساژ، ورزش های ملایم کششی و غیره برای کاهش ورم استفاده کند.

معالجات توانبخشی

طب سوزنی- برای کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی مربوط به سرطان معده استفاده می شود. برای این کار سوزن های خیلی ظریفی به نقاط حساس پوست وارد می شود. طب سوزنی می تواند کارهای زیر را انجام دهد :

 • به شما کمک کند تا احساس کوفتگی کم تری داشته باشید

 • تهوع و استفراغ را کم کند

 • یبوست یا اسهال را برطرف کند

 • درد و ناراحتی را کاهش دهد

 • استرس و نگرانی را کم کند

 • به بهبود پس از جراحی سرطان معده کمک کند

 • مبارزه با تغییرات عصبی و کاهش حرکت

ReBuilder - دردهای عصبی (مثلا حس سوزن سوزن شدن در دست و پا) می تواند یکی از عوارض جانبی شیمی درمانی سرطان معده باشد. برای کمک به رفع این مورد، از ابزاری بنام ReBuilder استفاده می شود. این وسیله پالس های الکتریکی به پاها می فرستد که می تواند دردهای عصبی را به حداقل برساند و به اعصاب این اعضاء کمک کند تا عملکرد بهتری داشته باشند.

ماساژ ستون فقرات در رابطه با سرطان معده

ماساژ ستون فقرات می تواند به شما کمک کند تا به هنگام تحمل معالجه سرطان معده حس بهتری داشته باشید. در برخی از مراکز درمان سرطان از این روش طبیعی و بی ضرر نیز استفاده می شود.

متخصص این کار سوابق پزشکی شما را بررسی می کند و برنامه درمانی لازم را برای شما درنظر می گیرد.

در خلال مشاوره، ستون فقرات و وضعیت قرار گرفتن بدن شما ارزیابی می شود، در باره نشانه هایی که داشته اید با شما گفتگو می شود و یک برنامه درمانی مناسب برای شما درنظر گرفته می شود.

برای ماساژ ستون فقرات، ماساژور مخصوص، فشار ملایمی وارد می کند و تنظیمات کوچکی برای ردیف کردن ستون فقرات، زانوها، قوزک پا، دست ها، پاها یا مفاصل انجام می شود. این کار برای موارد زیر کمک کننده است :

 • رهایی از درد و سفتی ماهیچه ها در اثر جراحی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی

 • برگرداندن عملکرد عصب به حالت اولیه

 • کاهش تهوع

 • آرام کردن درد پشت و گردن

 • بهبود حرکت

 • رهایی از تنش و سردرد

علاوه بر استفاده از تکنیک های ماساژ ستون فقرات، از دیگر روش ها مانند ماساژ معمولی، کشش بدن و شبیه سازی الکتریکی ماهیچه ها نیز استفاده می شود. همچنین تمریناتی نیز تجویز می شود که مشکلات مربوط به استخوان ها، ماهیچه ها و مفاصل را از بین می برد. پس از تکمیل درمان، می توان این تمرینات را در خانه نیز ادامه داد.

پشتیبانی پس از بهبود سرطان معده

در مراکز پیشرفته درمان سرطان، برنامه پشتیبانی پس از بهبود ارائه می شود که به بهبود بیمار کمک می کند. به شما آموزش داده می شود که چگونه عوارض جانبی دراز مدت و عوارض آتی سرطان معده و معالجات آن را کنترل کنید. همچنین موارد زیر در این رابطه انجام خواهد شد :

 • ارائه پشتیبانی بالینی در خانه

 • همکاری با تیم درمانی بیمارستان برای کنترل وضعیت بهبود بیمار

 • جلوگیری یا کنترل نشانه های بیماری

 • توصیه فعالیت هایی برای بهبود کلی وضعیت سلامتی بیمار

 • پیگیری تست های منظم تجویز شده و ملاقات های مرتب با تیم پزشکی

 
کاربر:
رمز:
لینک ها:    
   
 

پیشگامان
پیشگام
کارت فینگر
پردازش تردد