کاربر: میهمان
با پزشکان معرفی شده در این سایت تماس بگیرید و مشکلات خود را مطرح نمایید  

بازگشت به با تجربه ها
در این قسمت در صورتیکه تمایل دارید پاسخی به این نوشته بدهید.
*نام:
ایمیل:
*عنوان:
*متن:
 

عنوانمتن
Brady-BEZQdtMPjlRqJnig-شنبه 1397/09/17-rashadxzy@yahoo.comI've just started at http://vvasoftware.com ventolin The researchers linked the nap-induced memory boosts with an increase in the amount of sleep spindles seen on the tests. Sleep spindles are bursts of activity that occur when the brain keeps new information it learns.

بازگشت به با تجربه ها


کاربر:
رمز:
لینک ها:    
   
 

پیشگامان
پیشگام
کارت فینگر
پردازش تردد