کاربر: میهمان
با پزشکان معرفی شده در این سایت تماس بگیرید و مشکلات خود را مطرح نمایید  

بازگشت به با تجربه ها
در این قسمت در صورتیکه تمایل دارید پاسخی به این نوشته بدهید.
*نام:
ایمیل:
*عنوان:
*متن:
 

عنوانمتن
هادی رحمتی زاده-درخواست مشاوره برای جلوگیری ازپیشرفت بیماریCLL-جمعه 1395/08/07-h.rahmatizade@gmail.comباعرض سلام وخسته نیاشید من حدود دوسال است که واسطه افزایش تعدادگلبولهای سفیدخون به تشخیص پزشکان متخصص خون به بیمارCLLمبتلاشده ام ولی چون علائم بالینی آن ظاهرنشده درمان خاصی تجویز ننموده ان وفقط هر3یا4ماه جهت معاینه به پزشک خون مراجعه مینمایم ضمنابراساس اظهارنظردکترمتخصص آزمایشگاه چون گلبول سفیدنابالغ درخون من وجودنداردجای نگرانی نیست بااین شرایط لطفا بفرماییدوضعیت من ازنظربیماری ذکرشده چگونه است؟وآیا دراین مرحله راه ویااقدام خاصی برای بهبودویاجلوگیری ازپیشرفت بیماری وجوددارد؟

بازگشت به با تجربه ها


کاربر:
رمز:
لینک ها:    
   
 

پیشگامان
پیشگام
کارت فینگر
پردازش تردد