کاربر: میهمان
با پزشکان معرفی شده در این سایت تماس بگیرید و مشکلات خود را مطرح نمایید  

گروه مهندسان سرطان ایران ICE - Iran Cancer Engineers

این سوال در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد که چرا با توجه به پیشرفت های بسیار زیاد مهندسان در زمینه های علوم فنی، از درمان مراحل پیشرفته سرطان درمانده شده ایم

سرطان که از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته است و نام آنرا دکتر ابوعلی سینا بر روی این تومور بدلیل شباهت آن به خرچنگ گذاشته است چرا تابحال درمان نشده است؟

آیا عاجز هستیم و یا اینکه راه را اشتباه رفته ایم؟ بعضی مقالات و گفته ها از رموزی در پشت پرده حکایت دارد که به عمد راه درمان آن به بشریت اعلام نمی شود

آیا خداوند حکیم قصد دارد که ضعف انسانها را نشان دهد ؟

همانگونه که کهکشانها دارای عظمتی فوق تصور انسانها هستند، و انسانها عاجز از یافتن انتهای خلقت هستند درون انسان نیز تا بی نهایت عمیق و غیر قابل دسترس می باشد. ولی انسانها همیشه ثابت کرده اند که با کشف مقدار کمی از رموز پیچیده خلقت قادرند مشکلات بزرگی را از پیش روی خود بردارند

مهندسان سرطان ایران ICE - Iran Cancer Engineers قصد دارند تا با یک روش جدید به تحقیق و درمان این بیماری به ظاهر ساده بپردازند.

لطفا در صورت داشتن پیشنهادات به شماره تلفن 00989360423093 پیامک ارسال نمایید و یا به آدرس alih1353g@gmail.com ایمیل بزنید

در قسمت با تجربه ها تجریبات خود در بیماریها و درمانهای خاص خود وارد نمایید تا پس از تایید  در اختیار سایرین قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کاربر:
رمز:
لینک ها:    
   
 

پیشگامان
پیشگام
کارت فینگر
پردازش تردد